1. В Правилника за прилагане на ЗМИП като Приложение 3 е включен образец на декларация, която трябва да използвате. Тази декларация се попълва и подписва от управителя. Необходимо е да и бъде направена нотариална заверка. След това остава да я подадете към Търговския регистър чрез заявление по образецПрочети

    В Правилника за прилагане на ЗМИП като Приложение 3 е включен образец на декларация, която трябва да използвате. Тази декларация се попълва и подписва от управителя. Необходимо е да и бъде направена нотариална заверка. След това остава да я подадете към Търговския регистър чрез заявление по образец Б7. Заявлението може да бъде подадено на място или с електронен подпис он-лайн.

    See less
    • 1