1. В договора за наем на помещение не може да бъде уговорено ползване над 10 г., ако се сключва със собственика на помещението.

  В договора за наем на помещение не може да бъде уговорено ползване над 10 г., ако се сключва със собственика на помещението.

  See less
  • 0
 2. Общите условия имат сила спрямо Вас като потребител само ако писмено сте се съгласил с тях, т.е. трябва да сте изразили съгласие договорът да действа при тези общи условия. Променените Общи условия имат сила, само след като писмено сте се съгласили с тях.

  Общите условия имат сила спрямо Вас като потребител само ако писмено сте се съгласил с тях, т.е. трябва да сте изразили съгласие договорът да действа при тези общи условия. Променените Общи условия имат сила, само след като писмено сте се съгласили с тях.

  See less
  • 0
 3. Да, но само ако надареното лице умишлено убие или се опита да убие Вас, съпруга/съпругата Ви или детето Ви, или пък е съучастник в такова престъпление, ако Ви обвини в престъпление, за което може да бъдете наказан със затвор за повече от 3 години, както и ако отказва да Ви даде издръжката, от коятоПрочети

  Да, но само ако надареното лице умишлено убие или се опита да убие Вас, съпруга/съпругата Ви или детето Ви, или пък е съучастник в такова престъпление, ако Ви обвини в престъпление, за което може да бъдете наказан със затвор за повече от 3 години, както и ако отказва да Ви даде издръжката, от която се нуждаете.

  See less
  • 1
 4. На практика всеки може да си направи завещание, но все пак има малки изисквания, които следва да се спазват. Когато се прави саморъчно завещание, то следва да бъде в ръкопис, а не написано на пишеща машина или компютър. Освен това, за да е действително моето завещание на него трябва да бъде поставенПрочети

  На практика всеки може да си направи завещание, но все пак има малки изисквания, които следва да се спазват. Когато се прави саморъчно завещание, то следва да бъде в ръкопис, а не написано на пишеща машина или компютър. Освен това, за да е действително моето завещание на него трябва да бъде поставена датата, на която е съсавено. Друго изискавне е подписът Ви да бъде поставен в края на документа. Препоръчваме Ви и да изпишете собственоръчно и името си под текста, но и само подписът е достатъчен. Няма пречка завещанието да бъде на друг език. Ако Ви се наложи да поправяте нещо в текста, то тези поправки следва да бъдат датирани и подписани отстрани.

  See less
  • 4
 5. Не. За ликвидатор на фирмата може да бъде назначен както управителя, така и всяко трето лице.

  Не. За ликвидатор на фирмата може да бъде назначен както управителя, така и всяко трето лице.

  See less
  • 1
 6. Срокът за подаване на декларациите е до 31. Май. Този срок важи за вече регистрирани фирми. Новите фирми обаче също ще трябва да декларират своите действителни собственици в регистъра.

  Срокът за подаване на декларациите е до 31. Май. Този срок важи за вече регистрирани фирми. Новите фирми обаче също ще трябва да декларират своите действителни собственици в регистъра.

  See less
  • 2