Discy Latest Въпроса

Здравейте. Заедно с няколко мои приятели разработихме уебсайт, чиято основна цел е публично да представя аналитични данни (диаграми, графики, обобщения) във връзка с дейностите на българското законодателство. Сайтът и всички помощни системи около него са изградени изцяло с лични средства. Не ...