1. This answer was edited.

    Ние сме трима човека. Доколкото разбрах за едно сдружение са нужни поне 7 човека. Правата и задълженията на всеки един от нас са описани на сайта. Защо е необходима да се формализира до такава голяма степен, че да се създава НПО?

    Ние сме трима човека. Доколкото разбрах за едно сдружение са нужни поне 7 човека. Правата и задълженията на всеки един от нас са описани на сайта. Защо е необходима да се формализира до такава голяма степен, че да се създава НПО?

    See less
    • 0