1. Много Ви благодаря за отговора! Съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗУЕС " В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му." Никъде, обаче, не видях в закона да бъде упоменато изискване за начина, по който да бъде описана всяка точка от дневния ред, а именноПрочети

  Много Ви благодаря за отговора!

  Съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗУЕС ” В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.”
  Никъде, обаче, не видях в закона да бъде упоменато изискване за начина, по който да бъде описана всяка точка от дневния ред, а именно ясно, конкретно и изчерпателно.
  Можете ли да ми кажете къде са упоменати подобни изисквания и има ли?

  See less
  • 0