Discy Latest Въпроса

Здравейте! Интересува ме на какъв принцип ЧСИ е длъжен да запорира банкова сметка и на какъв работна заплата. Тази година имах два запора – първият от ЧСИ Ангел Петров беше за 380лв над работната ми заплата, а вторият за 338лв от ...