Discy Latest Въпроса

Здравейте! Искам да попитам при прекратяване на трудово-правните взаимоотношения в какъв срок и по какъв начин трябва да се изплатят незаплатените възнаграждения и обезщетения ( които са в размер на 4 работни заплати и не взет платен годишен отпуск)? Като фирмата ...