Discy Latest Въпроса

Здравейте, счита ли за прием на наследство от ДПФ или УПФ и може ли да се изтеглят парите, след направен отказ от наследство?