Discy Latest Въпроса

Здравейте! Интересуваме следния казус може ли едно лице да притежава фирма на собствено име, ако има подписан договор като асистент или главен асистент в български университет?