Discy Latest Въпроса

Жилищната кооперация, в която притежавам апартамент и живея е строена преди 7 год. Подизпълнителната строителна фирма така е направила таваните, че в повечето апартаменти повечето от тях паднаха (Падат цели парчета замазка в размери метър на два и отгоре се ...