Discy Latest Въпроса

Бих искала да знам как би се отразил евентуален запор заради просрочен заем към финансова институция, на фирма, на която съм управител. Задълженията нямат общо с фирмата – те са лични такива. Въпроса ми е теоретичен – възможно ли е ...