1. Благодаря Ви, адв. Митова. Значи ако съм управител и едноличен собственик на еоод, фирмата и банковите сметки не могат да пострадат в случай на лични задължения, нямащи нищо общо с фирмата, нали така?

    Благодаря Ви, адв. Митова.

    Значи ако съм управител и едноличен собственик на еоод, фирмата и банковите сметки не могат да пострадат в случай на лични задължения, нямащи нищо общо с фирмата, нали така?

    See less
    • 0