Discy Latest Въпроса

Знам, че най-вероятно няма да има никой да ми отговори точно на въпроса поради факта, че много от хората не знаят законите при криптовалутите, но ако някой си има на представа ще се радвам да разбера нова информация :) Въпроса ми ...

Скоро ми се случи да имам физическо възпитание. Училището е след основен ремонт и госпожата ме задължава да си купя втори чифт обувки, за да влезна в час. При което и отвърнах, че нямам възможностите да имам втори чифт обувки ...