1. Въпросът идва на база факта, че масово се отказва откриването на набирателни сметки от чуждестранни граждани покрай новия закон за изпиране на пари. А това прави невъзможно учредяването на дружество, ако не може да се внесе капитала. Резонно изниква въпросът дали е възможно в чужбина да се внесе капПрочети

  Въпросът идва на база факта, че масово се отказва откриването на набирателни сметки от чуждестранни граждани покрай новия закон за изпиране на пари. А това прави невъзможно учредяването на дружество, ако не може да се внесе капитала. Резонно изниква въпросът дали е възможно в чужбина да се внесе капиталът.

  See less
  • 0
 2. Здравейте, адвокат Митова, Благодаря за Вашия отговор. Въпросът ми по-скоро е принципиален и ми е интересно как точно човек може да си изчисли данъка. Тоест дали по наличието на данъчна оценка актуална може да го пресметне.

  Здравейте, адвокат Митова,
  Благодаря за Вашия отговор. Въпросът ми по-скоро е принципиален и ми е интересно как точно човек може да си изчисли данъка. Тоест дали по наличието на данъчна оценка актуална може да го пресметне.

  See less
  • 0
 3. Здравейте, адвокат Митова, Благодаря за Вашия отговор. В случая обаче не е учредено правото на строеж. По-скоро въпросът ми е за самото учредяване на правото на строеж с нотариален акт при нотариус. За този тип сделка също се изисква данъчна оценка. Мисълта ми е тази данъчна оценка, която да послужиПрочети

  Здравейте, адвокат Митова,

  Благодаря за Вашия отговор. В случая обаче не е учредено правото на строеж. По-скоро въпросът ми е за самото учредяване на правото на строеж с нотариален акт при нотариус. За този тип сделка също се изисква данъчна оценка. Мисълта ми е тази данъчна оценка, която да послужи за суперфицията, на база какво се издава. На база нотариален акт и се попълва декларация по чл.14 от ЗМДТ от собственика на поземления имот само?

  Поздрави

  See less
  • 0