Discy Latest Въпроса

Здравейте, бих искала да попитам дали имам право на обезщетение при безработица като съм управител на Фондация, за която подавам декларации за липса на дейност. Благодаря предварително!