Discy Latest Въпроса

Здравейте –Някой знае ли какъв е Законовият срок за прилагането на резултати от втора кръвна проба за алкохол при вече образувано бързо производство