Discy Latest Въпроса

Здравейте! От години семейството над нас създават проблеми на целия вход с непрестанни кавги, силна музика и агресивно поведение. Освен множеството сигнали към полицията други мерки не са предприемани или поне не по наше знание, тъй като апартамента не е ...