Discy Latest Въпроса

Здравейте, Прочетох темата “Пътуване с дете в чужбина – какво трябва да знам?” и благодаря за подробно изложената информацията. Бих искала обаче да получа информация по казус, който не е разгледан в темата. Дете настанено в приемно семейство е спортист. Във връзка ...