Discy Latest Въпроса

Моля, отговорвтв ми! На 71 години съм, живея сама, имам ТЕЛК за75% инвалидност. Доходът ми е от пенсия и е в размер на 3 800 лв за последните 6 месеца. Живея в малко населено място, където съм отскоро и ...