Discy Latest Въпроса

Управителят ми иска да напусне. Не намирам друго лице, което да назнача за управител. Фирмата ми може ли да извършва дейност без управител?