Discy Latest Въпроса

Здравейте! През 2016г закупихме апартамент, ремонт , обзавеждане и т.н. Наложи се да заминем за чужбина. Преди да тръгнем отидох при касиерката на входа да и платя таксата за месеца в цял размер въпреки , че тъкмо беше започнал месеца ...