Discy Latest Въпроса

Здравейте! МНОГО, моля да ми отговорите, защо се изисква приложите и протокол от транспортна болница-ТОЛЕК, понеже предишната книжка е издадена на база този протокол? Вече нямам група инвалидност. Моля да ми отговорите по коя наредба и чл. се изисква да се ...