Discy Latest Въпроса

Здравейте, имота ми на село е заобиколен от два други имота и две улици едната, от които е главният път на селото (ако има някакво значение този дейтал). Оградата между имота ми и улиците е на височина около 0.6м. Искам ...

Здравейте, притежавам 1/4 част от нива с площ 1.800дка в съсобственост с нероднина, която искам да продам. Какви са вариантите да се извърши продажба на тази част? Възможно ли е да бъде разделена и продадена като реална част?