Discy Latest Въпроса

Здравейте! Майка ми живее над 30 години в София, има апартамент във Варна, в който пребивава от 1 до 2 месеца само през лятото. През останалата част от годината в жилището има наематели, които не винаги остават за целия период ...