Discy Latest Въпроса

Здравейте, В кооперацияра в която живеем имаме стар дълг към ВиК Варна начислен на общия водомер. Дългът е на повече от 5 години,за времето когато водата от общия водомер не се начисляваше пропорционално на индивидуалните водомери . Има ли начин ...

Здравейте, В жилищната ни кооперация има два входа с общ водомер. Поради големи разлики в отчитането на водата с индивидуалните водомери, решихме да разделим общия водомер и всеки вход да има свой. От ВиК Варна ни казаха,че разходите по монтирането ...

Здравейте, От м.ноември 2020г. трябва да си плащам здравноосигурителни вноски като безработно лице,имам и една неплатена здравна вноска от м.юни 2010г.,която е натрупала и лихва.Разбрах,че има 10 годишна давност за тези задължения и трябва автоматично да се заличат от ...