Discy Latest Въпроса

Здравейте имам 2 фиша за неправилно паркиране (върху тротоар) на стойност 2х50лв. защото си паркирам мотора пред блока. Проверих в кадастъра и това място не се води тротоар! Сега искам да обжалвам тези фишове. Има ли срок и ако ...