Discy Latest Въпроса

Здравейте, живея в тухлен блок. Комшийката под нас си има куче – пудел, когато нея я няма и е на работа то не спира да лае, ръмжи и вие. Нека отбележа, че това се случва и през нощта тъй като ...