Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам ли право на намаляване на данъците ,ако кухнята е закупена на 29.06.2020 ,което се води подобрение на жилищен имот ,но тогава не е ползвано облегчението или е късно за тази година вече да се ползва?