Discy Latest Въпроса

Здравейте, уважаеми професионалисти! Съседът, с който сме в съсобственост направи изкопни работи на границата на дворното ни място. Изкопът е с дълбочина 60 см. Там е канализационната тръба, обслужваща моята сграда. След изкопаването, което той предприе, тръбата ми остана открита. След ...