Discy Latest Въпроса

Искам да попитам дали след като изтекат 10-те месеца, в които ми е било изплащано обезщетение за безработица в размер на 60% от брутното ми възнаграждение и не съм си намерила още работа, ще ми се плаща минималното обезщетение от ...