Discy Latest Въпроса

Ако възрастен човек се реимунизира, но малко след изтичане на определения за това срок, защото личният лекар не е изпълнил задължението си да го уведоми, пациентът подлежи ли на глоба?