Discy Latest Въпроса

Здравейте! Изправени сме пред следния проблем: Притежаваме помещения, които отдаваме под наем в сграда от “смесен тип”, т.е. жилищна кооперация, в която има и помещения със статут на магазини, складове и офиси. Сградата се състои от няколко входа, всеки от които ...