Discy Latest Въпроса

Здравейте, от години се опитваме да направим регулация на имот на Камбаните, но все ни спираха-липса на път, несъгласие на съседи. Тъкмо извървяхме дълъг път и стигнахме до края и единия съсед , участник в групата за регулация умря и ...