Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам въпрос относно прекратяване на трудов договор в 6-месечен изпитателен срок. Като студент, имам ли право да прекратя трудовия си договор без да го правя с месец предизвестие като приложа уверение от университета ми, че съм редовен студент?