Discy Latest Въпроса

Регистрирана съм като свободна професия /класически и лечебен масаж, като част от професия “Козметик”/ в Агенция по вписванията – Търговския регистър. Подадох декларация за патентен данък в общината. Не съм пенсионер. Отговарям на условията по Наредба №Н-18/ 2006 год., а ...