Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Следващи
 1. Регламентираните в посочената от Вас нормативна уредба начини за подписване на документи с КЕП са описаните по-горе - с КЕП на задълженото лице за свои данни и с КЕП на задълженото лице за данни на лица, които са го упълномощили. Други варианти не са описани в нормативната уредба. Поздрави, адв. НикПрочети

  • 1
 2. Здравейте, важно е да не спирате плащанията по договора за кредит и по договора за овърдрафт, защото при пълно спиране на плащанията, кредитите ще Ви бъдат обявени за предсрочно изискуеми с предвидени за това в договорите последици, свързани с предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълПрочети

  • 0
 3. Уточнението от Ваша страна е важно, тъй като се установява, че въобще курсът не е започнал, а и не сте подписвали договор. В такъв случай имате право да искате възстановяване на заплатената сума. При положение, че същата не Ви бъде възстановена, можете да сезирате КЗП, вкл. и по електронен път - имаПрочети

  • 0
 4. Не Ви съветвам да вярвате на думи, без да Ви бъде предоставен документ. Обикновено разрешителни за отсичане на такива дървета не се издават. Вие също можете да подадете сигнал относно външната тоалетна, която е до Вашата ограда.

  • 0
 5. Здравейте, г-н Радев, не сте уточнили в запитването си дали се касае за сезонна работа или не, за да получите точен отговор на поставените от Вас въпроси, които са регламентирани в Закона за чужденците в РБ и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Така например за извършване на сезоннаПрочети

  • 0
 6. Здравейте, г-жо Тошкова, в случай че не е възможно достигане на въпросния таргет по независещи от работника причини, не би следвало да се налагат дисциплинарни наказания по чл. 187, ал. 1, т. 3 от КТ - за неизпълнение на възложената работа. Следва да имате предвид че работодателят е длъжен преди налПрочети

  • 0

10 правни курса,
които спестяват стотици левове