Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Следващи
 1. Здравейте, следва да представите и вносните платежни нареждания за внесените осигурителни вноски и авансов данък, който е платен - към данъчната декларация освен посочените от Вас бележки от куриерските фирми. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  • 0
 2. Здравейте, дейностите по придобиване, търгуване и разплащане с "биткойн" не са регулирани от действащото национално законодателство и не подлежат на лицензиране или регистрация. Това не са сделки с електронни пари, като в чл. 4 от Закона за пазарите на финансовите инструменти изрично са изброени финПрочети

  • 2
 3. Здравейте, съгласно разпоредбата на чл. 33 от Закона за собствеността съсобственикът следва да предложи собствените си идеални части на останалите съсобственици. По-долу цитирам приложимата разпоредба във Вашия случай "Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице самоПрочети

  • 0
 4. Здравейте, необходимо е да се снабдите с актуално удостоверение за наследници - срокът на валидност е 6 месеца, както и с актуална скица. Относно документа за собственост - вероятно има Решение на ОСЗГ за възстановяване на право на собственост. В делбеното производство следва да участват всички съсоПрочети

  • 0
 5. Можете да предявите граждански иск за причинените имуществени вреди, както и жалба до прокуратурата или до съда относно нанесените обиди. Препоръчително е искът и жалбата да бъдат съставени от адвокат. В съдебното производство може да се установи със свидетелски показания причиненото от съседа Ви, кПрочети

  • 0
 6. Подобни деяния са наказуеми според българския Наказателен кодекс. "Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и сПрочети

  • 0

10 правни курса,
които спестяват стотици левове