Discy Latest Въпроса

Работих на трудов договор със срок на изпитване 6м от 07.11.2019!Освободена съм със заповед от 09.04.2020г. влизаща в сила от 10.04.2020г.От 08.04.2020г.съм в болничен поради общо заболяване/рискова бременност/до 12.07.2020г.От 13.07.2020г. съм 45 дневен болничен поради бременност и раждане.Досега НОИ ми ...