Интерактивни фирмени обучения “Разкодираните закони в бизнеса”

Тема и продължителност: според желанието на клиента.

Къде: в офиса на Вашата организацията

Кога: в удобно за Вас време

Интерактивност: Всяко обучение включва ролеви игри и казуси, което гарантира пълноценно участие и усвояване на практическите аспекти от всички служители.

Примерни теми за обучение:

  • Правата ми като потребител
  • Трудови правоотношения – сключване на трудов договор, прекратяване, отпуски, обезщетения
  • Защита на личните данни
  • Интелектуална собственост – как да използваме чужда и да пазим своята
  • Други

Защо да организирате фирмено обучение с pravatami.bg?

  • Лектори с богат опит в разкодирането на правото на разбираем език
  • Практическа насоченост
  • Интерактивност
  • Тема по ваш избор
  • Вашият екип ще опознае правната материя в сектора, което ще предотврати грешки и пропуски

Някои от компаниите, които ни се довериха

Екипът на pravatami.bg проведе обучение сред служителите на Овергаз, като част от проекта на БМГД на ООН „Отговорният избор“. Обучението премина с интерактивни ролеви игри и казуси, благодарение на които служители усвоиха още по-добре практическите аспекти на потребителското право.

“Обучението бе представено достатъчно професионално, като същевременно с това много забавно и запомнящо се.”

Антоанета Йовчева, Мениджър „Управление на ликвидността“

“Обучението бе изключително полезно. Всички засегнати в обучението теми са с практическа насоченост. След участието ми в проекта вече съм „въоръжена“ с повече знания и увереност.”

Гергана Петровска, Мениджър „Вътрешни комуникации“

“Обучението беше представено приятно и с актуални и популярни примери от ежедневието.”

Христианна Милкова, Експерт „Финансов план“

“Беше успешно, тъй като успя да пораздвижи моето мозъче, а и мозъчетата на колегите и да ги накара да потърсят отговори. Именно това, считам, е целта на подобни обучения.”

Станислав Василев, Ст. Експерт Финансов план

“Обучението беше изключително полезно. Най-много ми хареса старанието на лекторите и умението им да донесат до нас липсващото ни знание.”

Александр Беспалов, Главен експерт

“С обучението на тема Правата ни като потребители с юристите от pravatami.bg дадохме не само правни знания на служителите, но и увереност да излязат от пасивната зона и да могат да отстояват и защитават своите права. И то не само като потребители. Обучението беше добре структурирано, с примери от практиката, ролеви игри, успя да ангажира публиката, да предизвика дискусия и насърчи отговорното и съзнателно потребление.”

Даринка Георгиева, Мениджър „Овергаз общество“, Овергаз мрежи
Изп. директор, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

На 17.08.2016 г. Екипът на pravatami.bg проведе обучение сред служителите във Филип Морис България. Благодарение на ползотворната дискусия и ролевите игри, служителите успяха да усвоят практическите аспекти на потребителското право. Обучението е част от проекта на БМГД на ООН „Отговорният избор“.

“Обучението „Правата ми като потребител“ във Филип Морис България, което се проведе на 17 Август 2016, премина изключително успешно. Участващите служители на компанията споделиха, че семинарът е бил полезен и информативен, информацията е била предоставена по достъпен и разбираем за всички начин, а лекторите – добре подготвени и отзивчиви. По време на обучението се получи дискусия, в която се включиха много от участващите служители. Полина и Никола продължиха да отговарят на въпроси дори и след края на обучението.”

Вержиния Джевелекова, Мениджър Корпоративни отношения

След покана от Технолога ЕАД екипът на pravatami.bg проведе обучение сред специалистите от Технологика като част от проекта на БМГД на ООН „Отговорният избор“.

“Обучението в ТехноЛогика премина успешно, тъй като предизвика ползотворна дискусия сред служителите. Екипът на pravatami.bg даваше много примери от практиката и остана след лекцията, за да отговори на допълнителните въпроси на служителите. Беше приятно, забавно и полезно за всички присъстващи.”

Огнян Траянов, Изпълнителен директор на Технологика ЕАД

Направи запитване