На 01.11.2016 г. адв. Полина Берг от екипа на pravatami.bg проведе лекция-дискусия сред гостите в Червената къща на тема “Гласът на гражданите – пряката демокрация на практика”.

Бяха разгледани правата и задълженията на гражданите като организатори и участници в протест, както и института на омбудсмана като застъпник на правата на хората.

Множеството примери предизвикаха интересна дискусия сред участниците, които споделиха своя опит при упражняването на правото си на протест, както и при взаимодействието си с кабинета на омбудсмана.

pravatami в Червената къща

pravatami в Червената къща

pravatami в Червената къща