Поли от Екипа разяснява какви са правата ни като потребители при покупка на дефектна стока. В интервюто ще научите повече за законовата и търговската гаранция, в какъв срок можете да предявявите рекламация и какво трябва да носите със себе си.