На 23.03.2017 г. Полина от pravatami.bg разкодира на живо сред служителите на Овергаз важни аспекти от потребителското право.

Чрез поредица от интерактивни способи като ролева игра, казуси и други, служителите бяха привлечени да вземат активно участие в обучението. По този начин всички присъстващи успяха да усвоят правилата и процедурите, свързани с упражняването на правата си като потребители.

По време на различните модули от обучението бяха разгледани възможностите за възползване от законова гаранция на стока, предявяване на рекламация, както и редица примери от практиката за заблуждаваща реклама и агресивни търговски практики.

Обучението е част от проекта на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН „Отговорният избор“. Целта на кампанията е да покаже, че чрез избора си, който потребителят прави, той насърчава или „наказва“ добросъвестните и не толкова търговци на пазара и техните производствени практики.

overgas obuchenie overgas obuchenie overgas obuchenie overgas obuchenie overgas obuchenie overgas obuchenie