Какви са правата ни като потребители? Как чрез всекидневния избор на продукти диктуваме правилата на пазара? И защо с всяка покупка гласуваме за един или друг производител?

Тези и още други въпроси, свързани с потребителското поведение, служители на Овергаз дискутираха на 28-ми юли 2016 с адв. Полина Берг и Никола Пенчев от екипа на „pravatami.bg: разкодираните закони“.

Обучението е част от проекта на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН „Отговорният избор“. Целта на кампанията е да покаже, че чрез избора си, който потребителят прави, той насърчава или „наказва“ добросъвестните и не толкова търговци на пазара и техните производствени практики.

По време на дискусията служителите на Овергаз се запознаха с правата си при покупка онлайн, каква е разликата между законовата и търговската гаранция на стоките, какви действия могат да предприемат потребителите, които закупят стоки с дефект или стоки, които не отговарят на договора за продажба.

Дискусията премина с интерактивни ролеви игри и казуси, благодарение на които служители усвоиха още по-добре практическите аспекти на потребителското право.

otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (1) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (14) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (13) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (12) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (11) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (10) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (6) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (5) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (4) otgovorniqt izbor overgas pravatami-1 (2)