На 16.02.2018 г. Полина от pravatami.bg проведе интерактивно обучение сред служителите на Екопак България на тема потребителски права. Бяха разгледани въпроси, свързани с рекламацията на стока, разликите между законова и търговска гаранция, особеностите на договорите при общи условия и на пазаруването онлайн.

Обучението протече под формата на лекция-дискусия, придружена с ролева игра, казуси и тестове, благодарение на които служителите още по-добре усвоиха как на практика да отстояват своите права като потребители.

Обучението е част от проекта на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН „Отговорният избор“. Целта на кампанията е да покаже, че чрез избора си, който потребителят прави, той насърчава или „наказва“ добросъвестните и не толкова търговци на пазара и техните производствени практики.