Конкурс за „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието”

20 млади съдии, адвокати и прокурори ще получат възможността да участват в 2-седмично обучение в САЩ благодарение на Фондация “Америка за България. Конкурсът за набиране на новата група млади юристи е отворен до 21 февруари.

Можете да кандидатствате чрез този формуляр.