2018-05-28 Защита на личните данни | pravatami.bg

Защита на личните данни

При използване на уебсайт https://pravatami.bg/ твоите лични данни като потребител се обработват от Сдружение “Департамент за правна култура” с БУЛСТАТ 176255848 с адрес на управление гр.София, бул. България № 88, вх. 4, ап. 15.

Ние обработваме твоите лични данни в три случая:

  1. Когато правиш поръчка за някой от нашите продукти;
  2. Когато ти изпращаме поискана от теб полезна информация под формата на бюлетина на pravatami.bg;
  3. Когато кандидатстваш, за да станеш част от нашия екип

При извършването на поръчка обработваме твоите лични данни на договор основание и по законово задължение. Личните данни, които обработваме на това основание, се пазят за срок от 5 години след изпълнение на задълженията по поръчката.

Когато обработваме твои лични данни, за да ти изпращаме нашия бюлетин, правим това изцяло въз основа на твоето съгласие, което можеш да оттеглиш във всеки един момент. Личните ти данни се пазят докато е необходимо, за да получаваш нашия бюлетин, след което се заличават.

Когато кандидатстваш да станеш част от екипа ни, отново обработваме твои лични данни въз основа на твоето съгласие. Данните са необходими, за да осъществим подбор на кандидатите и се съхраняват за период от 1 година.

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ти данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

Защита на твоите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Права на Потребителите

Като потребител можеш да упражняваш своите права като отправиш искане за това на email: info @ pravatami.bg.

Ти имаш всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:

Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:

Право на преносимост.

Имаш право да получиш личните данни, които те засягат и които си ни предоставил, в електронен формат и да прехвърлиш тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение.

Имаш право да възразиш пред нас срещу обработването на личните ти данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган

Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове