konstituciq na republika bulgaria chlen 95
 

Съгласно чл. 95, ал. 1 от Конституцията президентът може да бъде преизбиран “само за още един мандат”. Какво означава това?

Към момента има две тълкувания на този текст от върховния закон. Една част от юристите, специалисти в областта на Конституционното право смятат, че става дума за абсолютна забрана на трети мандат, независимо дали мандатите са последователни или не. Други конституционалисти разбират разпоредбата по-широко – а именно, че не се позволяват само повече от два последователни мандата, но може след прекъсване лицето отново да се кандидатира за държавен глава.

Практиката по отнoшение на законодателството е изрично да се посочва дали става дума за последователни мандати или не, например “не може да бъде избиран последователно за друг мандат”, което означава, че непоследователно може.

Спорът относно това как трябва да се тълкува чл. 95, ал. 1 – в смисъл на два или на повече мандати, може да бъде разрешен от Конституционния съд. Конституционният съд има правомощие с решение да дава задължително тълкуване на Конституцията, ако бъде сезиран с искане за произнасяне. Инициативата за това може да бъде на най-малко една пета от народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор.

Пълен текст на Конституцията на Република България.