konstituciq na republika bulgaria chlen 92-1
 

Не всяко лице може да бъде избрано за президент, както и правомощията на едно лице като президент не са безконечни във времето.

По Конституция президентът се избира за срок от 5 години, като има право на два бъде избиран два последователни мандата.

Той трябва да е български гражданин по рождение, който е навършил 40 години; да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода; да е живял последните 5 години в страната, т. е. да е пребивавал трайно и фактически в Република България през повече от половината за всяка от петте години, или минимум 183 дни на година.

Пълен текст на Конституцията на Република България.