konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

Отговорността на държавата за вреди е установена в чл. 7 от Конституцията, а конкретните правила за нейното реализиране са уредени в Закона за отговорността на държавата и на общините за вреди.

Държавата отговаря, когато в резултат на незаконни актове, действия или бездействие на на нейни органи и длъжностни лица отделни граждани или юридически лица са претърпели вреди. Вредите могат да бъдат както имуществени (претърпени загуби като увреждане на МПС от дупка на пътя или пропуснати ползи като оставане без трудов доход поради незаконно уволнение), така и неимуществени.

За реализиране на отговорността не е необходимо да се докаже вина на конкретното длъжностно лице, но е необходимо незаконните актовете или действия да са отменени по съответния за тях ред.

Пълен текст на Конституцията на Република България.