konstituciq na republika bulgaria chlen 61
 

Съдействието при природни и други бедствия, уредено като задължение в чл. 61 от Конституцията, е по-скоро морален дълг на всеки от нас, отколкото задължение. В закон не е уредено наказание за неотзоваване при нужда.

За да помогнеш на човек в беда или да участваш като доброволец при извънредни ситуации е необходимо вътрешно убеждение за значимостта на това, което правиш за другите и за теб като пълноценен гражданин на обществото, а не принуда.

В Закона за защита при бедствия са установени правила за обучение на доброволци, създаване на доброволчески формирования, изисквания към и правомощия на доброволците. Има и наредба относно условията, при които доброволци могат да получат възнаграждение за работата си, както и как се определя неговият размер.

За съжаление не е изключено докато помагаш на друг, да увредиш собственото си здраве. Лица с над 50% намалена работоспособност в резултат на изпълняване на граждански дълг имат право на пенсия за гражданска инвалидност, която се изплаща от държавата.

Пълен текст на Конституцията на Република България.