2016-11-21 Конституцията - Съдействие на държавата при природни бедствия

Конституция на Република България

konstituciq na republika bulgaria chlen 61
 

Съдействието при природни и други бедствия, уредено като задължение в чл. 61 от Конституцията, е по-скоро морален дълг на всеки от нас, отколкото задължение. В закон не е уредено наказание за неотзоваване при нужда.

За да помогнеш на човек в беда или да участваш като доброволец при извънредни ситуации е необходимо вътрешно убеждение за значимостта на това, което правиш за другите и за теб като пълноценен гражданин на обществото, а не принуда.

В Закона за защита при бедствия са установени правила за обучение на доброволци, създаване на доброволчески формирования, изисквания към и правомощия на доброволците. Има и наредба относно условията, при които доброволци могат да получат възнаграждение за работата си, както и как се определя неговият размер.

За съжаление не е изключено докато помагаш на друг, да увредиш собственото си здраве. Лица с над 50% намалена работоспособност в резултат на изпълняване на граждански дълг имат право на пенсия за гражданска инвалидност, която се изплаща от държавата.

Пълен текст на Конституцията на Република България.

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове